Reprezentowanie firm
Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela świadczy usługi również jako przedstawiciel reprezentujący firmy zagraniczne w kraju, bądź firmy polskie za granicą. Jeżeli chcecie zainteresować swoją działalnością europejski rynek, a brak Wam na to czasu lub pomysłu, Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela znajdzie rozwiązanie. Realizację zadań na wysokim poziomie w zakresie reprezentowania firm zagwarantuje znajomość języków obcych, kontakty międzynarodowe oraz znajomość rynków i zwyczajów panujących w danych kraju.

Kojarzenie firm
Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela jako konsultant proponuje wyszukiwanie partnerów biznesowych, dokonywanie analizy danych firm i ich otoczenia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem doboru kontrahentów. Jeżeli poszukujecie partnera do sprzedaży swoich produktów w innych krajach, nowych dostawców i nowych produktów do dystrybucji w Polsce, partnera w zakresie produkcji, kooperacji w innych krajach, Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions z chęcią Wam w tym pomoże.

Handel Wewnątrzwspólnotowy
Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Polska stała się częścią tzw. jednolitego rynku (zwanego również rynkiem wewnętrznym albo wspólnym) UE. Dla firm takich jak Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela, które min. zajmują się obrotem handlowym z 26 pozostałymi państwami członkowskimi UE oznacza to następujące zmiany:

  1. na granicach państw członkowskich nie przeprowadza się już kontroli celnych, gdyż pomiędzy krajami Unii obowiązuje swobodny przepływ towarów (poza drobnymi wyjątkami), co oznacza, że nie obowiązują również żadne bariery pozataryfowe, np.: kontyngenty, cła antydumpingowe, przestał tez obowiązywać dokument SAD itp. ,
  2. niezależnie od tego, które państwo członkowskie jest odbiorcą towaru, towar ten podlega jednakowym wymogom w zakresie wymogów technicznych,
  3. prowadzenie działalności jest uzależnione od posiadania numeru NIP opatrzonego przedrostkiem PL,
  4. w wymianie handlowej pomiędzy krajami UE przestają obowiązywać pojęcia: eksport na rzecz pojęcia dostawa wewnątrzwspólnotowa i import, zastąpiony pojęciem nabycie wewnątrzwspólnotowe. Od 1 maja 2004 r. eksport i import oznaczają wymianę handlową z krajami spoza Unii Europejskiej,
  5. pojawiły się nowe obowiązki sprawozdawcze, takie jak:
    • podatkowe,
    • statystyczne (deklaracja Intrastat).

Wszystkie ww. punkty Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela spełnia i dzięki swojemu doświadczeniu wykorzystuje w sukcesywnym handlu wewnątrzwspólnotowym. Jesteśmy optymistycznie nastawieni i nie obawiamy się nowych wyzwań związanych z handlem pomiędzy krajami Wspólnoty Europejskiej, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.